Blagovna – dvorec

Blizu Goričice, severozahodno od Šentjurja pri Celju, stoji popolnoma predelani dvorec Blagovna (Reifenstain), ki je bil zgrajen v letih od 1618 do 1624. Čeprav je bil sedež pomembne fevdalne gospoščine in pomembnega premoženjskega sodišča, je naglo menjaval lastnike. Zadnji lastnik je bil do svoje smrti leta 1906 , Hugo Berks.

Med prvo svetovno vojno so v močno predelanem dvorcu, enonadstropnem poslopju pravokotnega tlorisa z balkonskim vzhodom in trikotno atiko ter prizidanem trinadstropnim stolpom, bivali begunci. Od leta 1927 pa je last rodbine Bologranc.

Danes je Blagovna enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, katere sprednje pročelje je poudarjeno s kamnitim balkonom, ki se upira na štiri stebre in trikotno atiko.